Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Aktualności / Ogłoszenia w sprawach /

Treść strony

Ogłoszenia w sprawach

II K 401/17 - ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO O TERMINIE ROZPRAWY w sprawie Agnieszki Tomaszewskiej

 • autor informacji: SSR
  data wytworzenia: 2017-09-14
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-09-14 15:04

I Ns 2148/16

Ogłoszenie

W dniu 27 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Grudziądzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 2148/16 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Romanie Kazimierzu Siuda, PESEL 52080513152, zmarłym dnia 2 lutego 2013 r. w Grudziądzu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Grudziądz,   ul. Generała Bora-Komorowskiego 9/70.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Romanie Kazimierzu Siuda, który ma wykonać Komornik Sądowy przy tut. Sądzie Dorota Lipniewska,   w szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 • autor informacji: SSR Katarzyna Bartosiewicz
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2016-12-28 11:39

I Ns 2103/16

OGŁOSZENIE

„W dniu 30 listopada 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 2103/16 złożono wykaz  inwentarza spadku po Januszu Tadeuszu Leszkiewiczu, PESEL 52120811332, zmarłym dnia 6 września 2016 roku, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 54/64. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

 • autor informacji: SSR Maciej Lubiński
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2016-12-28 09:38

I Ns 1955/16

Ogłoszenie

W dniu 8 listopada 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1955/16 złożono wykaz  inwentarza spadku po Irenie Nowak, z domu Wiśniewskiej, PESEL 50110301261, zmarłej dnia 13.03.2016 r. w Grudziądzu,  ostatnio zamieszkałej przy ul. Włókienniczej 51/2 w Grudziądzu .

Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • autor informacji: SSR Anna Czerwińska
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2016-11-25 11:27

I Ns 1692/16

Ogłoszenie

„Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje, że w  dniu 26.10.2016 roku w sprawie I Ns 1692/16 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofowie Buczeńskim, synu Teofilii i Zygmunta, zmarłym dnia 22.05.2012 r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu  inwentarza spadku po Krzysztofie Buczeńskim, który ma wykonać Komornik Sądowy przy tut. Sądzie Dorota Lipniewska, w szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 • autor informacji: SSR Elżbieta Przyborska-Stochaj
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2016-11-04 14:10

I Ns 1826/16

Ogłoszenie

W dniu 20 października 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1826/16 złożono protokół notarialny obejmujący  wykaz  inwentarza spadku po Tomaszu Zieleń, PESEL 74110311475, zmarłym dnia 1.07.2016 r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu, przy ul. Śniadeckich 76/1 . Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • autor informacji: SSR Anna Czerwińska
  data wytworzenia: 2016-10-27
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2016-10-28 08:19
 • zmodyfikował: Marcin Rogiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 08:20

I Ns 1425/16

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o wydaniu dnia 2 września 2016 r. w sprawie I Ns 1425/16 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Grzegorzu Józefie Wojdzie (Wojda), PESEL 59031314473, ostatni adres: ul. Lotnicza 1/27, zmarłym dnia 25 listopada 2013 r.

Sad Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Spis inwentarza sporządza na wniosek Gminy Miasto Grudziądz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska w sprawie o sygnaturze akt Km 1714/16.”

 • autor informacji: SSR Maciej Plaskacz
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2016-10-03 10:02

I Ns 1155/16

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje, że w dniu 22 września 2016 r. w sprawie I Ns 1155/16 wydano postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Barbarze Hildegardzie Müller, PESEL 41110206465, córce Antoniego i Marii, zmarłej dnia 9 marca 2008 r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałej w Grudziądzu;

Sąd Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Barbarze Hildegardzie Müller, który ma wykonać Komornik Sądowy przy tut. Sądzie Dorota Lipniewska, w szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • autor informacji: Prezes SSR Bogdan Tężycki
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2016-10-03 08:01

I Ns 1232/16

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o złożeniu dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie I Ns 1232/16 wykazu inwentarza spadku po Zdzisławie Ryszardzie Wądołowskim, PESEL 35080707099, ostatni adres: ul. Bora-Komorowskiego 8/29, 86-300 Grudziądz, zmarłym dnia 13 stycznia 2016 r.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza mogą złożyć: ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

 • autor informacji: SSR Maciej Plaskacz
  data wytworzenia: 2016-08-01
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2016-08-01 12:13

I Ns 865/16

 

OGŁOSZENIE

„Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku

Sad Rejonowy w Grudziądzu informuje, że w dniu11.07.2016r w sprawie INs 865/16 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zdzisławie Tadeuszu Kalwa, synu Bronisława i Zofii, zmarłym dnia 3 marca 2009r w Grudziądzu.

Sad rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 par.1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zdzisławie Tadeuszu Kalwa, który ma wykonać komornik Sądowy przy tut. Sądzie Dorota Lipniewska, w szczególności osoby te  mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 • autor informacji: SSR Elżbieta Przyborska-Stochaj
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2016-07-26 10:49

I Ns 833/16

 

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 11.07.2016r., sygnatura akt I Ns 833/16, Sąd Rejonowy w Grudziądzu zezwolił wnioskodawcy Mariuszowi Borowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty  345  tytułem wykonania obowiązku naprawienia szkody na rzecz Aliny Modrzejewskiej orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 28.01.2016r w sprawie IIK 825/15 i orzekł, że depozyt ma być wydany na wniosek Aliny Modrzejewskiej.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu  - Wydział I Cywilny wzywa Alinę Modrzejewską do odbioru opisanego depozytu sądowego

 • autor informacji: SSR E. Przyborska - Stochaj
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2016-07-26 10:49

Sygn. akt I Ns 604/15

OGŁOSZENIE

"W dniu 1 kwietnia 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 604/16 złożono wykaz  inwentarza spadku po Zdzisławie Czesławie Żuchowskim, PESEL 46112010959, zmarłym dnia 18.04.2010 r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu, przy ul. Derdowskiego 8/1 . Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

 • autor informacji: SSR Anna Czerwińska
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2016-05-20 13:54

I Ns 22/17

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku

 

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje, że w dniu 7.04.2017 r. w sprawie I Ns 22/17 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Krysztofiak, synu Czesława i Anieli, zmarłym dnia 21 stycznia 2007 r. w Świeciu, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Krysztofiak który ma wykonać Komornik Sądowy przy tut. Sądzie Dorota Lipniewska, w szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

 • autor informacji: SSR E. Przyborska - Stochaj
  data wytworzenia: 2017-04-14
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-04-14 14:03

I Ns 148/17

    

     OGŁOSZENIE

 Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o wydaniu dnia 16 marca 2017 r. w sprawie I Ns 148/17 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Józefie Murawskim, PESEL 26011206314, ostatni adres: ul. Generała Smoleńskiego 7/8, 86-300 Grudziądz, zmarłym dnia 14 czerwca 2012 r.

Sad Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Spis inwentarza sporządza na wniosek Gminy Miasto Grudziądz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska w sprawie o sygnaturze akt Km 32/17.

 

 • autor informacji: SSR Maciej Plaskacz
  data wytworzenia: 2017-04-11
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-04-11 09:27
 • zmodyfikował: Marcin Rogiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-11 09:29

I Ns 453/17

Ogłoszenie

 

W dniu 8 maja 2017 roku przed Notariuszem Andrzejem Sokalskim w Kancelarii Notarialnej w Grudziądzu złożono wykaz inwentarza spadku po Eugeniuszu Bernardzie Bronatowskim, synu Jana i Marianny, PESEL 31052007059, zmarłym dnia 4.01.2017r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu. Ze złożonym wykazem inwentarza znajdującym się w sprawie INs 453/17 może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

 • autor informacji: SSR Elżbieta Przyborska-Stochaj
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-06-19 12:56

I Ns 340/17

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o wydaniu dnia 8 lipca 2017 r. w sprawie I Ns 340/17 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Wiesławie Ornowskim, PESEL 46072711174, ostatni adres: ul. Warszawska 58/8, 86-300 Grudziądz, zmarłym dnia 28 marca 2015 r.

Sad Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • autor informacji: SSR Maciej Plaskacz
  data wytworzenia: 2017-07-08
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-07-31 12:20

I Ns 722/17

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku

 

 

W dniu 2 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Grudziądzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 722/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Genowefie Marii Buczkowskiej, z domu Lipińskiej, córce Bernarda i Rozalii, zmarłej dnia 20 października 2016 r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałej przy ul. Heweliusza 1/40 w Grudziądzu.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Genowefie Marii Buczkowskiej, który ma wykonać Komornik Sądowy przy tut. Sądzie Dorota Lipniewska, w szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • autor informacji: SSR Katarzyna Bartosiewicz
  data wytworzenia: 2017-08-03
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-08-03 10:35

I Ns 793/17

OGŁOSZENIE

 

"W dniu 24 sierpnia 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 793/17 złożono wykaz inwentarza spadku po Romanie Falkowskim, PESEL 57071701550, zmarłym dnia 23 marca 2017 r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu przy ul. Władysława Łęgi 5/36. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

 • autor informacji: SSR Andrzej Antkiewicz
  data wytworzenia: 2017-09-13
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-09-14 15:19
 • zmodyfikował: Marcin Rogiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-14 15:20

I Ns 786/17

Ogłoszenie

 

W dniu 19 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Grudziądzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 786/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Henryku Kamińskim, synu Heleny, nr PESEL 41092306878, zmarłym 28 sierpnia 2013 roku w Grudziądzu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Grudziądz, ul. Jana III Sobieskiego 14/1. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • autor informacji: SSR Marcin Kolasiński
  data wytworzenia: 2017-09-26
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-09-27 11:20

I Ns 884/17

Ogłoszenie

 

„W dniu 15 września 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 884/17 złożono wykaz inwentarza spadku po Adamie Zdzisławie Frost, PESEL 60101601436, zmarłym dnia 20 maja 2016 roku, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu przy ul. Elbląskiej 7/10. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

 • autor informacji: SSR Maciej Plaskacz
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-10-19 12:06
 • zmodyfikował: Marcin Rogiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-19 12:07

I Ns 1073/17

Ogłoszenie

 

 

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje, że w sprawie o sygn. akt I Ns 1073/17 złożono notarialny protokół ze złożenia wykazu inwentarza spadku po Edwardzie Jerzym Kromce (Kromka), nr PESEL 44081906017, zmarłym 9 października 2016 roku, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Grudziądz, ul. Kalinkowa 62/1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza mogą złożyć: ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

 • autor informacji: SSR Marcin Kolasiński
  data wytworzenia: 2017-11-28
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-11-29 08:48

I Ns 1156/17

OGŁOSZENIE

 

„W dniu 28 listopada 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1156/17 złożono wykaz inwentarza spadku po Romanie Sendal, PESEL 47030809133, zmarłym dnia 22 lutego 2017 roku, ostatnio zamieszkałym
w Grudziądzu przy ul. Nadgórnej 47/13. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

 • autor informacji: SSR Macin Lubiński
  data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-12-04 12:56

I Ns 968/17

OGŁOSZENIE

 

,,Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje, że w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie I Ns 968/17 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Piotrze Zdzisławie Staszewskim, synu Zenona i Teresy, zmarłym dnia 31 marca 2013 r. w Świeciu, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Piotrze Zdzisławie Staszewskim, który będzie wykonywać komornik, w szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”,

 • autor informacji: SSR Andrzej Antkiewicz
  data wytworzenia: 2017-12-11
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-12-12 09:20

I Ns 969/17

OGŁOSZENIE

 

,,Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje, że w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie I Ns 969/17 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ewie Zofii Brzuskiewicz, z domu Netkowskiej, córce Zbigniewa i Zofii, zmarłej dnia 19 listopada 2014 r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałej w Grudziądzu.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ewie Zofii Brzuskiewicz, który ma wykonać Komornik Sądowy przy tut. Sądzie Dorota Lipniewska, w szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”,

 • autor informacji: SSR Andrzej Antkiewicz
  data wytworzenia: 2017-12-11
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-12-12 09:21

I Ns 818/17

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o wydaniu dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie I Ns 818/17 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Adamie Zdzisławie Frost, PESEL: 60101601436, zmarłym dnia 20 maja 2016 roku, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu przy ul. Elbląskiej 7/10.

Sad Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

 

I Ns 885/17

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o wydaniu dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie I Ns 885/17 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Wiesławie Szatkowskim, PESEL: 60041715738, zmarłym dnia 25 maja 2016 roku, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu przy ul. Gen. Sikorskiego 38/4.

Sad Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć
w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu
w spisie inwentarza.”

 • autor informacji: SSR Macin Lubiński
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2017-12-22 13:37
 • zmodyfikował: Marcin Rogiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-22 13:42

I Ns 1065/17

OGŁOSZENIE

 

,,Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. w sprawie I Ns 1065/17 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Lidii Irenie Szczepańskiej, z domu Kościńskiej, córce Jana i Ireny, zmarłej dnia 9 września 2017 r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałej w Grudziądzu pod adresem: ul. Kalinkowa 26/67. Sąd Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Lidii Irenie Szczepańskiej, który będzie wykonywać komornik, w szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”,

 • autor informacji: SSR Andrzej Antkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2018-01-18 14:58

I Ns 1029/17

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o wydaniu dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie I Ns 1029/17 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Anastazji Rogalskiej, zmarłej dnia 12 maja 1972 r., której ostatnim miejscem zwykłego pobytu były Turznice, gmina Grudziądz, oraz po Stanisławie Rogalskim, zmarłym dnia 26 grudnia 1975 r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu były Turznice, gmina Grudziądz.

Sad Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Spis inwentarza sporządza na wniosek Skarbu Państwa – Prezydenta Grudziądza Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska w sprawie o sygnaturze akt Km 2173/17.”

 • autor informacji: SSR Maciej Plaskacz
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2018-01-23 11:27

I Ns 1158/17

OGŁOSZENIE

 

 

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o wydaniu dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie I Ns 1158/17 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Jerzym Januszu Sobockim, PESEL 57102505593, ostatni adres: ul. Stobeusza 3/21, 86-300 Grudziądz, zmarłym dnia 9 listopada 2014 r.

Sad Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • autor informacji: SSR Maciej Plaskacz
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2018-01-19 00:00

I Ns 872/17

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o wydaniu dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie I Ns 872/17postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Piotrze Gosch, PESEL: 76091810156, zmarłym dnia 30 października 2016 roku, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego 46a.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • autor informacji: Prezes SSR Bogdan Tężycki
  data wytworzenia: 2018-01-26
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2018-01-26 12:05

I Ns 1234/17

OGŁOSZENIE

 

Postanowieniem z 7 lutego 2018 roku sygn. akt I Ns 1234/17, Sąd Rejonowy w Grudziądzu zezwolił wnioskodawcy Przedsiębiorstwu Budowlano-Wdrożeniowemu „INŻBUD” Z. Zehner, M. Środa Spółka Jawna z siedzibą w Grudziądzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.321,50 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 50/100) tytułem należności ze stosunku pracy, który wygasł wskutek śmierci pracownika Jacka Wierzbowskiego, i orzekł, że depozyt ma być wydany na wniosek spadkobierców Jacka Wierzbowskiego. Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców Jacka Wierzbowskiego do odbioru opisanego depozytu sądowego.

 • autor informacji: SSR Marcin Kolasiński
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2018-02-13 00:00

I Ns 1230/17

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 1230/17 Sąd Rejonowy w Grudziądzu zezwolił wnioskodawcy Grudziądzkiemu towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grudziądzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20. 161, 33 zł ( dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 33/100 ) tytułem zwrotu kwoty należnej spadkodawczyni Łucji Emilii Mieszewskiej ( kaucji i partycypacji ) i orzekł, że depozyt ma być wydany na wniosek spadkobierców Łucji Emilii Miszewskiej.Sąd Rejonowy w Grudziądzu wzywa spadkobierców Łucji Miszewskiej do odbioru opisanego depozytu sądowego.

 • autor informacji: SSR Stanisław Bryliński
  data wytworzenia: 2018-02-19
 • opublikował: Marcin Rogiewicz
  data publikacji: 2018-02-19 00:00

drukuj całą stronę

Informacje Sądu Okręgowego

2013.09.24 12:56

Nowa Księga Wieczysta

2013.09.24 12:24

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Grudziądzu

  Ul. Gen. Sikorskiego 19/23
  86-300 Grudziądz

  NIP Sądu Rejonowego w Grudziądzu: 876 19 32 767

  (zobacz na mapie)

   

 • Dane kontaktowe:

  Tel. 56 45 05 900 

  Fax 56 46 24 534 

  wyślij wiadomość e-mail

   

   

   

 • Godziny przyjmowania interesantów:

  Sekretariaty wydziałów:

  poniedziałek: 10:00 - 18:00

  wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

   

  Biuro Obsługi Interesantów:

  poniedziałek - piątek: 7:15 - 15:00

   

  Kasa:

  poniedziałek: 9:00 - 15:00

  wtorek - piątek: 8:30 - 13:30

   

   

   

   

 • Godziny urzędowania Sądu:

  poniedziałek: 7:15 -18:00

  wtorek - piątek: 7:15-15:15

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Grudziądzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony