Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Grudziądzu:

poniedziałki – od 7.15 do 18.00,

pozostałe dni robocze – od 7.15 do 15.15.

Godziny przyjęć interesantów przez osoby funkcyjne:

Prezes Sądu:

pierwszy i trzeci piątek miesiąca – od 10.00 do 12.00.

Wiceprezes Sądu:

drugi i czwarty czwartek miesiąca – od 10.00 do 12.00.

Przewodniczący Wydziału I Cywilnego:

środy – od 10.00 do 12.00.

Przewodniczący Wydziału II Karnego:

czwartki – od 10.00 do 12.00.

Przewodniczący Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich:

piątki – od 10.00 do 13.00.

Przewodniczący Wydziału IV Pracy:

poniedziałki – od 10.00 do 14.00.

Przewodniczący Wydziału V Ksiąg Wieczystych:

wtorki – od 9.00 do 12.00.

Przewodniczący Wydziału VII Wykonywania Orzeczeń:

czwartki – od 10.00 do 12.00.

Godziny przyjęć interesantów przez jednostki organizacyjne Sądu:

Biuro Obsługi Interesantów:

poniedziałki – od 7.15 do 18.00,

pozostałe dni robocze – od 7.15 do 15.15.

Biuro Podawcze:

poniedziałki – od 7.15 do 18.00,

pozostałe dni robocze – od 7.15 do 15.15.

Kasa Sądu:

poniedziałki – od 8.00 do 15.00 (od 1 stycznia 2020 r. do 17.30),

pozostałe dni robocze – od 8.00 do 15.00.

Sekretariaty Wydziałów: I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Pracy oraz VII Wykonywania Orzeczeń (w razie niemożności  uzyskania informacji w Biurze Obsługi Interesantów):

poniedziałki – od 8.00 do 18.00,

pozostałe dni robocze – od 8.00 do 15.15.

Sekretariat Wydziału V Ksiąg Wieczystych wraz z czytelnią ksiąg wieczystych:

poniedziałki – od 9.00 do 18.00,

pozostałe dni robocze – od 8.00 do 15.15.

Sekretariat I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej:

wszystkie dni robocze – od 9.00 do 13.00.

Sekretariat II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej:

wszystkie dni robocze – od 8.00 do 15.00.