Konta bankowe

NIP Sądu Rejonowego w Grudziądzu:

876 19 32 767

Wpłaty - wpisy, opłaty hipoteczne, koszty sądowe, grzywny

NBP O/O Bydgoszcz
93 1010 1078 0021 0522 3100 0000

Wpłaty – zaliczki sądowe – opłata 5,- zł w sprawach spadkowych za wpis do Krajowego Rejestru Notarialnego

NBP O/O Bydgoszcz
82 1010 1078 0021 0513 9120 0000

Wpłaty - depozyty sądowe, poręczenia majątkowe

BGK
53 1130 1017 0021 1000 3390 0004

Wpłaty - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonych i Pomocy Postpenitencjarnej

70 1130 1075 0002 6132 2820 0001

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2017-01-26
Publikacja w dniu:
2017-01-26
Opis zmiany:
b/d